Aikasiirtymät draaman välineenä larpeissa

Paneelissa kokeneet larpin järjestäjät keskustelevat erilaisista tavoista käyttää aikasiirtymiä osana larpin tarinan kaaren suunnittelua. Paneelissa käsitellään niin aikasiirtymiä yksittäisen pelin sisällä, kuin osana pelikampanjaa. Minkälaisia tapoja on toteuttaa aikasiirtymiä, ja minkälaisia draamallisia ja teemallisia tavoitteita aikasiirtymillä voi olla?

Järjestäjä: Maarit Neuvonen, Jenni Sahramaa, Miira Oksanen, Mikko Heimola
Tapahtuman tyyppi: Paneeli