Uskonto ja kulttuurit

Miten uskonto ilmenee kulttuureissa tai millainen on kulttuuri ilman uskontoa? Miten pelimaailmassa voisi tuoda uskontoa esille kulttuureja luodessa ja mitä asioita pitäisi ottaa huomioon? Uskonto on usein kietoutunut kiinni kulttuureihin ja saattaa tuoda niin rikkautta tai ehkä jopa haittaa kulttuureille. Käydään läpi nykypäivän kuin fantasiamaailman esimerkkejä kulttuurien ja uskontojen yhteentörmäyksistä.

Järjestäjä: Taru Lepistö
Tapahtuman tyyppi: Esitelmä